Teambuilding, GROOVE-building, Workshopy, Semináře

Provádím netradiční teambuilding v komplexní holistické taneční metodě, která mění nudu na kognitivní léčivý proces. Tento taneční program otvírá hranice mezi lidmi a vytváří upřímný kontakt, tzv. "HEART CONNECTIONS". Taneční program léčivé metody The Groove Dance Method pocházející z USA je interaktivní pohybový edukativní modul, který přináší mnoho benefitů. Především upevňuje poznání o pohybu a lidském těle, uvolňuje napětí jedince i společnosti, odbourává stres a vytváří v našem těle automaticky šťastné léčivé a harmonické prostředí. Benefity tance této metody jsou podloženy a prokázány vědeckým výzkumem, kde skrze účinky tance zohledňuje výsledky zlepšení psychické i fyzické kondice. Má osobní setkání s klienty vede ke katarzi. Jedná se o jednoduchou kolektivní a zábavnou terapii vedoucí k úspěchu, sebepoznání, sebeobjevení, propojení se se svým vnitřním světem, mnohdy opomíjeným v této uspěchané době. Nabízím interaktivní model teambuildingu pro školy, firmy a společnosti. Jsem taneční bavič a lídr a zajišťuji interaktivní program pro lidský rozvoj a vytvářím ojedinělou a nezapomenutelnou atmosféru.

Foto 117,

 

 Foto 119,

Foto 118,

TANEC GROOVE

Tanec je nejzábavnější a nejzdravější  program, který existuje v oblasti pohybu a sportu. Ve fitness klubech a tanečních školách naleznete různé styly tance, ale málokde naleznete styl, kde nebudete kopírovat přesně to, co vám ukáže lektor. Pokud ale v taneční lekci někoho pouze kopírujeme, nejsme přítomni ve svých pohybech ani ve svém těle, protože soustředíme pozornost ven a ne dovnitř, do našeho nitra sebe sama.  Naopak v lekcích taneční katarze a spontánního tance zase existuje příliš prostoru, který pracuje pouze s improvizací a naladění se na cokoli nás napadne. Každý má rád to své a tak je dobré pár stylů vyzkoušet a pak se věnovat tomu stylu, který s námi nejvíce souzní.

TANEC The Groove Dance Method je pevný střed a skrze naše tělo nabízí poznání a autentickou radost z pohybu v jednoduchých tanečních choreografiích a tanečně žánrových stylech.  Naleznete zde svou taneční cestu, svou vášeň a naplno roztančíte své srdce i svůj život.

Jak?

Dělat věci jednoduše je největší umění. A dnešní dobou se toto vnitřní tajemství stále skrývá v hudbě. Nejdříve ucítíme rytmus, naladíme se, začneme se tomu poddávat, uvolníme se, začneme tančit, dáme svému tanci styl a prožíváme. Zvládne to každý. Ale ne každý se cítí se svým pohybem komfortně, i když v hloubi duše touží tancovat bez zábran.

Hlavním základem je skvělá a žánrově různorodá hudba. Všechno, co budeme dělat, je v podstatě hudbou řízeno. Hudba je magický nástroj a má neuvěřitelnou sílu. V hudbě neexistuje nesoulad, spor, násilí, konflikt. Naopak hudba propojuje, spojuje, vede, inspiruje.  Může nás posunout mentálně, emočně i psychicky a doslova má schopnost změnit náš stav bytí. V tanci zažijete hudbu jako nástroj být inspirován melodicky tak silně že vaše samotná vášeň pro svůj dobrý pocit udělá většinu práce za vás. V jednotlivých choreografiích The Groove Dance Method naleznete princip, kterým je ve výsledku stovka benefitů. Začneme cestou od smíchu, sebepřijetí,  štěstí, souznění, sdílení, radosti, síly, pružnosti, štěstí i silnější psychické i fyzické kondice.

Tanec GROOVE vychází z komplexní holistické metody z USA - The Groove Dance Method, které jsem jedinou certifikovanou lektorkou v ČR. Tuto metodu jsem převedla do českého prostředí, aby autenticky zapadla do našich kořenů a nabízela zde svou jedinečností prostor ke svobodnému sebepřijetí všem milovníků tance, kterým záleží na osobním postoji vůči sobě samému, vůči pravdě, vůči svému sebenastavení a dílčím změnám, ve kterých máme neomezený prostor možností uchopit sebe sama tvořivě, kreativně, autenticky a s láskou tak, abychom mohli žít zdravý a plnohodnotný život bez vnějších nátlaků, forem a nepřirozených trendů, které nás nutí tvořit si své masky, ale potlačují naší duši.

Tanec je nepradávnější rituál k tomu spojit se se svým nitrem, kde můžete objevit své vnitřní tajemství, je to prostor který nemá hranic a povznáší nás blíže ke spiritu, který nám dá jedinečnou moc a sílu prožít svůj osobní rituál během naprosto jednoduché věci, jako je šťastně prožívaná chvíle, uvědomnění si svého života s hudbou,  prostorem a v kreativním a autentickém pohybu.

Všichni jste na mé lekce srdečně zváni :)

Pravdy metody GROOVE jsou:

  • Nikdo se nestará o to jak vypadáte - a pokud ano, je to jejich problém.
  • Vaše cesta je ta správná cesta – a když děláte tanec po svém a naplno, nemůžete udělat chybu.
  • Jste jiní než druzí a měli byste být odlišní od ostatních - jste jedineční takoví jací jste.
  • Nikdo to nemůže udělat za vás - opravdu NIKDO!
  • Nemůžete něco správně pochopit - dokud jste to nevyzkoušeli, nebo nezažili nebo neprocvičili.

 Foto 28,

 

 

E-book zdarma

Jak si udržet pevné zdraví. Váš průvodce a rádce spokojeným životem.